• office@azexport.az
  • fullslide6
    Transsərhəd elektron sənədlərin imzalanması
  • Alqı-satqı əməliyyatları zamanı risklərin minimuma endirilməsi üçün
    Escrow servisindən istifadə imkanı

e-Rezident ol

«e-Rezidentlik» bütün qeyri-rezidentlərə dövlət tərəfindən verilmiş virtual kimlik və elektron imza əsasında daha sonra Azərbaycan Respublikası ərazisində, onlayn şirkət qeydiyyatı, şirkətin onlayn idarə olunması və digər elektron xidmətlərdən istifadə imkanı yaradır və bununla da sahibkarlıq fəaliyyətinin bütün dünya üzrə sərbəst aparılmasına şərait yaradır.

Ətraflı

e-İmza əldə et

Azərbaycanın “e-Rezidenti” olmaq istəyən qeyri–rezidentlər elektron imza sertifikatlarını təqdim edən sertifikat xidmətləri mərkəzlərindən birinin elektron imza sertifikatını əldə etməlidirlər.

Ətraflı

Hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyatı

Onlayn biznes reyestri sahibkarlara öz yeni bizneslərini onlayn şəkildə bir neçə dəqiqə ərzində, notariata yaxud digər orqanlara getmədən qeydiyyatdan keçirməyə imkan verən təkmil və təhlükəsiz alətdir.

Ətraflı

e-Ödənişlər

Alqı-satqı əməliyyatları zamanı satıcı və alıcının öhdəliklərini yerinə yetirmələrinin təmin olunması və öz risklərinini minimuma endirmələri üçün beynəlxalq praktikada geniş yayılmış Eskrou (Escrow) servisindən istifadə imkanı təmin olunmuşdur.

Ətraflı

e-İxrac əməliyyatları

e-Sənədlərin tərtibi

Elektron sənədlər bölməsi şəxsiyyətin autentifikasiyasını, identifikasiyasını və sənədlərin, o cümlədən transsərhəd sənədlərinin (hesabatların, müqavilələrin, razılaşmaların və s.) Elektron İmza sertifikatları vasitəsilə online hazırlanmasını və imzalanmasını təmin edir.

Ətraflı

YGB

Portal vasitəsilə bağlanılmış müqavilələrə uyğun olaraq, ixrac gömrük bəyannamələrinin real vaxt rejimində doldurulmasını, təqdim edilməsini, habelə gömrük nəzarətinin nəticəsinin real vaxt rejimində qeyd edilməsini təmin edəcək elektron xidmət

Baytarlıq / KTN

İxrac edilən heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi üçün müraciət.

Fitosanitar / KTN

Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının verilməsi üçün müraciət.

Mənşə sertifikat / İİN

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciətlərin göndərilməsinə imkan verən elektron xidmət.

İxrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciət

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciətlərin göndərilməsinə imkan verən elektron xidmət.

Digər

Rahat interfeysə və geniş funksionallığa malik idarəetmə paneli

Fazer