• office@azexport.az
  • fullslide6
    The signing of cross-border electronic documents
  • Using the Escrow service
    to minimize the risk of sales transactions to a minimum

e-Resident

«e-Residency» offers to every world citizen a government-issued digital identity and the opportunity to run a trusted company online, unleashing the world’s entrepreneurial potential.

In detail

e-Signature

Non-residents who wish to become e-Resident should obtain electronic signature certificate of one of the certificate services centres issuing e-Signature certificates.

In detail

Online company formation

Online company formation is an advanced and secure tool that allows entrepreneurs to register their new business online in just minutes, without having to go to a notary or some other official.

In detail

e-Payments

In order to ensure implementation of obligations of buyer and seller and reduce own risks to a minimum during the purchase and sales transactions, the use of the widespread Wallet and Escrow service has been ensured.

In detail

e-Export

e-Documents

e-Documents section ensures authentication, identification of the identity of a person, online development and signing of documents, including cross border documents (reports, contracts, agreements, etc.) using e-Signature.

In detail

YGB

Portal vasitəsilə bağlanılmış müqavilələrə uyğun olaraq, ixrac gömrük bəyannamələrinin real vaxt rejimində doldurulmasını, təqdim edilməsini, habelə gömrük nəzarətinin nəticəsinin real vaxt rejimində qeyd edilməsini təmin edəcək elektron xidmət

Baytarlıq/KTN

İxrac edilən heyvanlara, heyvan mənşəli məhsullara və xammala beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi üçün müraciət.

Fitosanitar/KTN

Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının verilməsi üçün müraciət.

Mənşə sertifikat/İİN

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciətlərin göndərilməsinə imkan verən elektron xidmət.

İxrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciət

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün müraciətlərin göndərilməsinə imkan verən elektron xidmət.

Digər

User-friendly and multifunctional control panel

Fazer